cho đơn thức M= (-3/4x^4y).(2/9x^2y^2) a)thu gọn đơn thức M và tìm bậc của nó b)tính giá trị của M tại x = -1;y= 2

Question

cho đơn thức M= (-3/4x^4y).(2/9x^2y^2)
a)thu gọn đơn thức M và tìm bậc của nó
b)tính giá trị của M tại x = -1;y= 2

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-08-31T13:53:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:54:39+00:00

  `\text{a)}`

  `M = (-3/4x^4y)(2/9x^2y^2)`

  `= -3/4x^4y . 2/9x^2y^2 `

  `= (-3/4 . 2/9)(x^4 . x^2)(y . y^2)`

  `= -1/6x^6y^3`

  `=>` Bậc của `M` : `6 + 3 = 9`

  `\text{b)}`

  Thay `x = -1` và `y = 2` vào `M`

  `=> M = -1/6 . (-1)^6 . 2^3 = -1/6 . 1 . 8 = -8/6 = -4/3`

  0
  2021-08-31T13:55:00+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a,` Ta có :

  `M = (-3/4x^4y)(2/9x^2y^2)`

  `=> M = -3/4x^4y . 2/9x^2y^2`

  `=> M = [(-3/4).2/9]x^6y^3`

  `=>M=-1/6x^6y^3`

  Bậc của đa thức là : `9`

  `b,` Thay `x=-1;y=2` vào `M` ta có :

  `=> M = -1/6 . (-1)^6 . 2^3`

  `= -1/6 . 1 . 8`

  `=-4/3`

  Vậy giá trị của `M` là `-4/3` tại `x=-1;y=2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )