Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 2 A , tần số 50hz qua cuộn dây thuần cảm , có độ tự cảm L= 2/pi H . điện áp hiệu dụng hai đầu

Question

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 2 A , tần số 50hz qua cuộn dây thuần cảm , có độ tự cảm L= 2/pi H . điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là .

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-21T07:35:23+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:37:13+00:00

  Đáp án:

  \({U_L} = 400V\) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{gathered}
    I = 2A \hfill \\
    f = 50Hz \hfill \\
    L = \frac{2}{\pi }H \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\)

  Cảm kháng của cuộn dây là:

  \({Z_L} = \omega L = 2\pi fL = 2\pi .50.\frac{2}{\pi } = 200\Omega \)

  Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:

  \({U_L} = I.{Z_L} = 2.200 = 400V\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )