Cho dung dịch A có nồng độ 1,2M và dung dịch B có nồng độ 0,6M .hỏi phải trộn dung dịch A và dung dịch B theo tỉ lệ thể tích bao nhiêu để thu được dun

Question

Cho dung dịch A có nồng độ 1,2M và dung dịch B có nồng độ 0,6M .hỏi phải trộn dung dịch A và dung dịch B theo tỉ lệ thể tích bao nhiêu để thu được dung dịch C có nồng độ 0,84M
Giải giúp mình ạ

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-10T16:07:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:08:29+00:00

  Gọi a, b là thể tích dd A, B.

  Số mol chất tan: $n=1,2a+0,6b$

  $C_M=0,84M$

  $\Rightarrow \frac{1,2a+0,6b}{a+b}=0,84$

  $\Leftrightarrow 0,36a=0,24b$

  $\Leftrightarrow \frac{a}{b}=\frac{2}{3}$ 

  Vậy cần trộn A với B theo tỉ lệ thể tích 2:3.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )