Cho dung dịch A phản ứng hoàn toàn với dung dịch B. Tính nồng độ mol/ l các ion có trong dung dịch thu được Giúp hộ e với …mai lên lấy điểm ạ

Question

Cho dung dịch A phản ứng hoàn toàn với dung dịch B.
Tính nồng độ mol/ l các ion có trong dung dịch thu được
Giúp hộ e với …mai lên lấy điểm ạ

in progress 0
Arianna 1 giờ 2021-09-14T12:55:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:56:38+00:00

  Tính nồng độ mol ion cũng giống như nồng độ mol chất. 

  Xét chất điện li sau:

  $A_xB_y\to xA^{2y/x+}+yB^{2x/y-}$

  Nếu ban đầu có 1 mol $A_xB_y$ trong 1l dung dịch, sau khi điện li tạo x mol cation và y mol anion. Khi đó nồng độ mol của chúng lần lượt là $x(M), y(M)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )