cho dung dịch BA(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NAHCO3 và NA2CO3 0.5M số gam kết tủa

Question

cho dung dịch BA(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NAHCO3 và NA2CO3 0.5M số gam kết tủa

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-09-11T11:51:25+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:53:11+00:00

  $n_{NaHCO_3}=0,1.0,5=0,05(mol)$

  $n_{Na_2CO_3}=0,1.0,5=0,05(mol)$ 

  C1:

  Do dư $Ba(OH)_2$ nên:

  $NaHCO_3+Ba(OH)_2\to BaCO_3+NaOH+H_2O$

  $Ba(OH)_2+Na_2CO_3\to BaCO_3+2NaOH$

  $\Rightarrow n_{BaCO_3}=0,05+0,05=0,1(mol)$

  $\to m_{\downarrow}=0,1.197=19,7g$

  C2:

  Dư $Ba(OH)_2$ nên toàn bộ cacbon sau phản ứng ở trong kết tủa.

  Bảo toàn C: $n_{BaCO_3}=0,05+0,05=0,1(mol)$

  $\to m_{\downarrow}=19,7g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )