Cho dung dịch BaCl2 , vào dung dịch Na2SO3 , phản ứng này thuộc phản ứng nào ? ( giúp mink vs mink đang cần gấp ) A.pư trao đổi.

Question

Cho dung dịch BaCl2 , vào dung dịch Na2SO3 , phản ứng này thuộc phản ứng nào ? ( giúp mink vs mink đang cần gấp )
A.pư trao đổi. B. Pư hoá hợp
C. Pư trung hoà. D. Pư thế

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-08-25T07:41:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:42:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `BaCl_2 + Na_2SO_3 -> BaSO_3 + 2NaCl`

  A.pư trao đổi. 

  0
  2021-08-25T07:42:41+00:00

      BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3

  →A. Phản ứng trao đổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )