Cho dung dịch glucozo lên men, người ta thu được 16,8l khí cacbonnic ở đktc: a, tính khối lượng glucozo cần dùng b,tính thể tích rượu 46° thu được nhờ

Question

Cho dung dịch glucozo lên men, người ta thu được 16,8l khí cacbonnic ở đktc:
a, tính khối lượng glucozo cần dùng
b,tính thể tích rượu 46° thu được nhờ quá trình lên men ở trên

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-06T09:51:50+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:53:46+00:00

  Đáp án:

   a) 67,5 g

  b) 93,75 ml

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\\
  nC{O_2} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{16,8}}{{22,4}} = 0,75\,mol\\
  n{C_6}{H_{12}}{O_6} = \dfrac{{0,75}}{2} = 0,375\,mol\\
  m{C_6}{H_{12}}{O_6} = n \times M = 0,375 \times 180 = 67,5g\\
  b)\\
  n{C_2}{H_5}OH = nC{O_2} = 0,75\,mol\\
  m{C_2}{H_5}OH = n \times M = 0,75 \times 46 = 34,5g\\
  V{C_2}{H_5}OH = \dfrac{m}{D} = \dfrac{{34,5}}{{0,8}} = 43,125ml\\
  V{\rm{dd}} = \dfrac{{V \times 100}}{{Dr}} = \dfrac{{43,125 \times 100}}{{46}} = 93,75ml
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )