cho đường thẳng ∆: x-2y-1=0 viết phương trình đường thẳng ∆’ là ảnh của đường thẳng∆ qua phép tịch tiến theo vecto V (2;-3)

Question

cho đường thẳng ∆: x-2y-1=0 viết phương trình đường thẳng ∆’ là ảnh của đường thẳng∆ qua phép tịch tiến theo vecto V (2;-3)

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-16T06:38:10+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:39:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: M(a,b)

  Tịnh tiến M theo vecto v ta dc M'(a’,b’)

  => b’=b-3

  a’=a+2

  thay vào pt có

  (a’-2)-2(b’+3)-1=0

  <=> a’-2b’-9=0

  => pt cần tìm là x-2y-9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )