Cho đường thẳng d: 4x – 3y + 1 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1;-4) Các bn giúp mình với

Question

Cho đường thẳng d: 4x – 3y + 1 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1;-4)
Các bn giúp mình với

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-08T18:09:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:10:29+00:00

  $T: d\to d’// d$

  $\Rightarrow d’: 4x-3y+c=0$

  Lấy điểm $M(-\dfrac{1}{4};0)\in d$

  $\Rightarrow M'(-\dfrac{1}{4}+1;0-4)=(\dfrac{3}{4};-4)$

  $M’\in d’\Rightarrow 4.\dfrac{3}{4}+3.4+c=0$

  $\Leftrightarrow c=-15$

  $\to d’: 4x-3y-15=0$

  0
  2021-07-08T18:11:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Lấy `M(-1;-1) \in (d)`

  `T_{\vec{v}}: M(x;y)=M'(x’;y’)`

  `⇒ M'(0;-5)`

  Vì `(d) //// (d’)⇒  (d’): 4x-3y+c=0`

  Vì `M’ \in (d’)` thay vào ta được: `c=-15`

  Vậy `(d’):4x-3y-15=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )