Cho đường thẳng d có phương trình x + y + 1 = 0 ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (-3;2) là đường thẳng nào

Question

Cho đường thẳng d có phương trình x + y + 1 = 0 ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (-3;2) là đường thẳng nào

in progress 0
Arya 4 giờ 2021-09-20T09:16:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:18:14+00:00

  Tịnh tiến nên => d song song với d’

  ⇔ d’ có dạng : x + y + 1 = 0.

  Gọi A ∈ d => A ( 0;-1 )

  Tịnh tiến A qua vecto V được A’ ( -3;1 )

  Thay A’ vào d’ ⇒ c = 2.

  Vậy d’ có phương trình : x + y + 2 = 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )