Cho đường thẳng (d) y=2x-1 và hai điểm A(-2;0) và B(0;m). Để AB song song (d) thì m=… PLEASE HELP ME! THANKS

Question

Cho đường thẳng (d) y=2x-1 và hai điểm A(-2;0) và B(0;m). Để AB song song (d) thì m=…
PLEASE HELP ME! THANKS

in progress 0
Brielle 2 năm 2021-09-25T15:20:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:22:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-25T15:22:20+00:00

  Gọi (d’) là đi qua A, B có dạng y=ax+b

  (d’) đi qua A, B

  $\to$ Ta có hệ pt $\begin{cases}-2a+b=0\\0a+b=m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a=\dfrac{b}{2}\\b=m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a=\dfrac{m}{2}\\b=m\end{cases}$

  $\to (d’):y=\dfrac{m}{2}x+m$

  Mà (d’) đi qua A, B

  $\to AB: y=\dfrac{m}{2}x+m$

  Mà AB//(d)

  $\to \begin{cases}\dfrac{m}{2}=2\\m\ne -1\end{cases}$

  $\to \begin{cases}m=4(\rm TM)\\m\ne -1\end{cases}$

  Vậy m=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )