Cho đường thẳng (d): y= ax+6 xác định hệ số a trong các trường hợp sau: a. Có hệ số góc là 3 b. Đồ thị hàm số d // đường thẳng y=2x c (d) đi qua A(2;-

Question

Cho đường thẳng (d): y= ax+6 xác định hệ số a trong các trường hợp sau:
a. Có hệ số góc là 3
b. Đồ thị hàm số d // đường thẳng y=2x
c (d) đi qua A(2;-2)

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-22T15:07:41+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:08:49+00:00

  Đáp án:

  a) a=3

  b) a=2

  c) a=-4

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Hệ số góc là 3

  => a=3

  b)  Đồ thị hàm số d // đường thẳng y=2x

  => đths có dạng y=2x+a

  => a=2

  c) (d) đi qua A(2;-2)

  => -2=2a+6

  => a=-4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )