cho đường thẳng y=2mx +3-m-x (d) xác định m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số y=2x-3 tại một điểm có hoành độ là 2 nhờ mn giúp mik ngắn gọn dễ hiểu nh

Question

cho đường thẳng y=2mx +3-m-x (d) xác định m để
đường thẳng cắt đồ thị hàm số y=2x-3 tại một điểm có hoành độ là 2
nhờ mn giúp mik ngắn gọn dễ hiểu nha

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-12-06T09:04:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:05:36+00:00

        `y=2mx+3-m-x`

  `<=>y=(2m-1)x+3-m (d)`

  `y=2x-3 (d’)`

  Vì `(d)` cắt `(d’)`  tại điểm có hoành độ là `2` nên thay `x=2` vào `(d’)` ta có:

  `y=2.2-3=1`

  Thay `x=2;y=1` vào `(d)` ta có:

        `1=(2m-1).2+3-m`

  `<=>1=4m-2+3-m`

  `<=>3m=0<=>m=0`

  Vậy `m=0`

  0
  2021-12-06T09:05:38+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  `(d):y=2mx+3-m-x`

  `->(d):y=(2m-1)x+3-m`

  `(d)` cắt `y=2x-3` khi `2m-1\ne2->m\ne 3/2`

  `(d_1)∩y=2x+3={A}`

  `->`Hoành độ điểm `A` bằng `2` và là nghiệm phương trình

  `(2m-1)x+3-m=2x-3`

  `->(2m-1).2+3-m=2.2-3`

  `->4m-2+3-m=4-3`

  `->3m+1=1`

  `->3m=0`

  `->m=0(TM)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )