Cho đường thẳng y=(a+1)×x+a A)XD(a) để đường thẳng qua góc toạ độ B)XD(a) để đường thẳng song song với đường thẳng y=(√3+1)×x+4

Question

Cho đường thẳng y=(a+1)×x+a
A)XD(a) để đường thẳng qua góc toạ độ
B)XD(a) để đường thẳng song song với đường thẳng y=(√3+1)×x+4

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-07-19T09:35:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:36:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  mình sửa lại các hệ số trong đề cho bạn dễ tưởng tượng.

   y=(m+1)x+m

  a) đt đi qua gốc tọa độ có dạng y=ax (a#0)

  => (m+1) #0 và m=0

  <=> m=0

  ptđt: y=1x <=> y=x

  b) để 2 đt ss thì: a=a’ và b#b’

  <=> (√3+1) =(m+1) và m#4

  <=> m=√3

  Vậy để 2 đt ss thì m=√3

  ptđt: y=(1+√3)x +√3

  0
  2021-07-19T09:36:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  y=(a+1)x+a

  a) đt đi qua gốc tọa độ nên tung độ gốc a=0
  =>ptđt: y=x
  b) để 2 đt ss thì √3+1=a+1
  => a=√3
  Vậy để 2 đt // thì a=√3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )