Cho đường thẳng y=(m-3)x+n.tình giá trị của m và n trong các trưng hợp sau a.đường trẳng (d) cắt đường thẳng -2y+x-2=0 b,đường thẳng (d)song song vớ

Question

Cho đường thẳng y=(m-3)x+n.tình giá trị của m và n trong các trưng hợp sau
a.đường trẳng (d) cắt đường thẳng -2y+x-2=0
b,đường thẳng (d)song song với đường thẳng 2y+3x=1
c,đường thẳng (d) trùng với đường thẳng y-4x+2=0

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-02T23:25:53+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:26:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )