Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm a) Trong 3 đ

Question

Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm
a) Trong 3 điểm O, E G thì điểm nào nằm giữa hai điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng OG
C) Hỏi điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng EG không ? Vì sao ?

in progress 0
Liliana 4 ngày 2021-12-06T17:45:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:46:59+00:00

  Đáp án: nãy e có hỏi rồi nên a tl lại thuii nhá

  `a)`

  Ta có : `OE = 4cm, EG = 8cm`

  `⇒ O` nằm giữa `G` và `E` (vì `OE < EG`)

  `b)`

  Vì `O` nằm giữa `G` và `E`

  `⇒ OE + OG = EG`

  `⇒ 4 + OG = 8`

  `⇒ OG = 8 – 4`

  `⇒ OG = 4cm`

  `c)`

  Ta có : `OE = 4cm, OG = 4cm`

  `⇒ O` là trung điểm của `EG` (vì `OE = OG = 4cm`)

   

  0
  2021-12-06T17:47:11+00:00

  Đáp án:

  a) `O` năm giữa `E` và `G`

  Vì `OE < EG ; 4cm<8cm`

  b) Vì `O` năm giữa `E` và `G`

  `=> EG = OE + OG`

  `=> 8 = 4 + OG`

  `=> OG = 8 – 4 = 4(cm)`

  `<=> OG = 4(cm)`

  c) `O` là trung điểm của `EG` 

  Vì `OE = EG = 4cm`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )