Cho đường tròn (C): (x+2) ²+(y-4) ²=9. viết phương trình đường tròn (C”) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số K

Question

Cho đường tròn (C): (x+2) ²+(y-4) ²=9. viết phương trình đường tròn (C”) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số K

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-24T20:34:17+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:35:50+00:00

  Đáp án:

  pt (C’): (x+2k) ²+(y-4k) ²=9k²

  Giải thích các bước giải:

   (C) có tâm I(-2,4) , R=3

  \(\begin{array}{l}
  {V_{(O,k)}}((C)) = ((C’))\\
   \to {V_{(O,k)}}(I) = (I’),R’ = \left| k \right|R\\
   \to \overrightarrow {OI’}  = k.\overrightarrow {OI} \\
   \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = k.( – 2) =  – 2k\\
  y = k.4 = 4k
  \end{array} \right. \to I'( – 2k,4k)
  \end{array}\)

  (C’) có tâm I(-2k,4k) , R’=|k|.R=3|k|

  -> pt (C’): (x+2k) ²+(y-4k) ²=9k²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )