Cho đường tròn ( O , 6cm) điểm A nằm bên ngoài đường tròn OA = 12cm Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ( B,C là các tiếp điểm) a, Chứng minh B

Question

Cho đường tròn ( O , 6cm) điểm A nằm bên ngoài đường tròn OA = 12cm
Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ( B,C là các tiếp điểm)
a, Chứng minh BC vuông góc với OA
b, Kẻ đường kính BD, chứng minh OA // CD
c, Gọi K là giao điểm AO với BC
Tính tích: OK × OA =?
Và tính góc BAO?
Giải giúp mình với ạ

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-28T13:16:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:17:35+00:00

  Đáp án: xét ∆ABC có

  a)AB=AC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

  =)∆ABC cân tại A

  Mà AO là tia phân giác của góc BAC (TC 2 tiếp tuyến cắt nhau)

  =)AO vuông góc vs BC

   b) xét ∆BCD có 

  CO = BO = OD(= R)

  =) CO=1/2 BD

  =) ∆BCD vuông tại C

  Ta có

  AO vuông vs BC 

  CD vuông vs BC

  =) OA // vs CD

  Áp dụng hệ thức lượng giác trong ∆BCO có

  1/KO^2=1/OC^2 + 1/BO^2

  1/KO^2=1/6^2 + 1/6^2

  1/KO^2=1/18

      KO^2=18

          KO=3√2

  KO×OA=3√2×12

               =36√2

  Áp dụng tỉ số lượng giác trong ∆ABO có

           Sin(BAO = BO×AO

                           = 6÷12

                           =0,5

          =)BAO = 33°

  Hơi chậm sorry

      

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-28T13:18:10+00:00

  Đáp án:ta có:BC<OA

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )