Cho đường tròn tâm O dây là CD kẻ OI vuông góc với CD cắt tiếp tuyến tại C ở điểm M chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn

Question

Cho đường tròn tâm O dây là CD kẻ OI vuông góc với CD cắt tiếp tuyến tại C ở điểm M chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-12-06T19:28:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:30:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có $MC$ là tiếp tuyến của $(O)\to \widehat{MCO}=90^o$

  Vì $OI\perp CD\to OI$ là trung trực của $CD$

  Mà $M\in OI\to MC=MD, OC=OD$

  $\to\Delta OCM=\Delta ODM(c.c.c)$

  $\to\widehat{ODM}=\widehat{OCM}=90^o$

  $\to MD$ là tiếp tuyến của $(O)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )