Cho đường trong o đường kính Âb,dây CD không cắt đường kính AB .Gọi Evavn F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD.Chứng minh OE=

Question

Cho đường trong o đường kính Âb,dây CD không cắt đường kính AB .Gọi Evavn F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD.Chứng minh OE=Of

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-09-29T20:40:45+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:42:15+00:00

  Đáp án:

  độc ác

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-29T20:42:19+00:00

  Gọi I là trung điểm của CD; CD là dây cung của (O) => OI vuông góc với CD

  Mà AE vuông góc CD; BF vuông góc CD => OI // AE // BF

  Hình thang AEFB có OI // AE // BF; O là trung điểm của AB => I là trung điểm

  EF => IE = IF

  Xét tam giác HOK có OI vừa là đường cao ( OI vuông góc CD ) vừa là đường trung tuyến (IE=IF) => tam giác HOK cân

  => OE=OF(dpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )