Cho E= 5+5^2+5^3+5^4+…+5^100. Tìm số dư khi chia E cho 6

Question

Cho E= 5+5^2+5^3+5^4+…+5^100. Tìm số dư khi chia E cho 6

in progress 0
Katherine 13 phút 2021-09-07T10:29:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:30:44+00:00

  Đáp án:

  `text{Vậy E chia cho 6 dư 0}`

  Giải thích các bước giải:

  `E=5+5^2+5^3+5^4+…+5^100`

  `=(5+5^2)+(5^3+5^4)+…+(5^99+5^100)`

  `= 5 . ( 1 + 5 ) + 5^3 . ( 1 + 5 ) + … + 5^99 . ( 1 + 5 ) `

  `= ( 1 + 5 ) . ( 5 + 5^3 + … + 5^99 )`

  `= 6 . ( 5 + 5^3 + … + 5^99 ) \ \ vdots \ \ 6`

  `text{Vậy E chia cho 6 dư 0}`

  0
  2021-09-07T10:31:09+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `E=5+5^{2}+5^{3}+5^{4}+….+5^{99}+5^{100}`

  `=>E=(5+5^{2})+(5^{3}+5^{4})+…+(5^{99}+5^{100})`

  `=>E=5(1+5)+5^{3}(1+5)+…+5^{99}(1+5)`

  `=>E=5.6+5^{3}.6+….+5^{99}.6`

  `=>E=6(5+5^{3}+…+5^{99})` `\vdots 6`

  `\text{Vậy số dư khi chia E cho 6 là : 0}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )