Cho e hỏi ạ e đag cần gấp bây h là: một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 180 m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng Trung bình cộng hai đáy . a)

Question

Cho e hỏi ạ e đag cần gấp bây h là: một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 180 m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng Trung bình cộng hai đáy .
a) Tính diện tích mảnh đất.
b) Người ta dùng 25% mảnh đất để đào ao. Tính diện phần đất còn lại. Chỉ giúp e với

in progress 0
Nevaeh 4 ngày 2021-12-07T19:28:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:30:26+00:00

  Đáp án:

   Đái bé của mảnh đất là:

              180 x 2 : 3 = 120 (m)

   Chiều cao của mảnh đất là:

             (180+120) : 2 = 150 (m)

  a,Diện tích của mảnh đất là:

             (180+120)x150:2=22500 (m2)

  b,Diện tích còn lại của mảnh đất là:

         22500 – 22500 x 25 ; 100 = 16,875 (m2)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T19:30:50+00:00

  Đáy bé mảnh đất là:

        $180 ×$ $\frac{2}{3}$ $= 120 (m)$

  Chiều cao mảnh đất là:

        $(180 + 120) : 2 = 150 (m)$

  a. Diện tích mảnh đất là:

        $\frac{180 + 120}{2}$ $× 150 = 22500 (m²)$

  b. Phần diện tích người ta đã dùng là:

        $22500 × 25 : 100 = 5625 (m²)$

      Phần diện tích còn lại là:

        $22500 – 5625 = 16875 (m²)$
              Đáp số: $a. 22500m² ; b. 16875m²$

                       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )