cho e hỏi p2o5 + h2o ra h3po4 có phải photphua là chất oxi hoá khử không ạ và oxi hoá ghi như thế nò ạ em cảm ơn

Question

cho e hỏi
p2o5 + h2o ra h3po4 có phải photphua là chất oxi hoá khử không ạ và oxi hoá ghi như thế nò ạ em cảm ơn

in progress 0
Maya 1 năm 2021-08-16T01:54:41+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T01:55:58+00:00

     \(P_2O_5\) đọc là diphotpho pentaoxit.

    Phản ứng này không phải là phản ứng oxi hóa khử, chỉ là phản ứng cộng hợp vì số oxi hóa của \(P\) không thay đổi.

    \(P_2O_5+3H_2O \rightarrow 2H_3PO_4\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )