Cho em hỏi câu này, mọi người giúp em với ạ! Viết kí hiệu nguyên tử X, Y trong các trường hợp sau: a) Ax : Ay = 1 : 7 b) Nx + Ny = 4 c) Zx + Zy = 4

Question

Cho em hỏi câu này, mọi người giúp em với ạ!
Viết kí hiệu nguyên tử X, Y trong các trường hợp sau:
a) Ax : Ay = 1 : 7
b) Nx + Ny = 4
c) Zx + Zy = 4

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-09-27T12:17:11+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:18:57+00:00

  Đáp án:

   X là H; Y là Li.

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \(\frac{{{A_X}}}{{{A_Y}}} = \frac{{{Z_X} + {N_X}}}{{{Z_Y} + {N_Y}}} = \frac{1}{7}\)

  Mặt khác: 

  \({N_X} + {N_Y} = 4;{Z_X} + {Z_Y} = 4 \to ({Z_X} + {N_X}) + ({Z_Y} + {N_Y}) = 4 + 4 = 8\)

  Giải được: 

  \({Z_X} + {N_X} = 1;{Z_Y} + {N_Y} = 7\)

  Vì \({Z_X} > 0 \to {Z_X} = 1 \to {Z_Y} = 3\)

  Vậy X là H, Y là Li.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )