Cho em hỏi cấu trúc xoắn với cấu trúc khối của virut em lỡ ghi thành cấu trúc hình xoắn và hình khối có sao không ạ? và cấu trúc hỗn hợp thành tổng hợ

Question

Cho em hỏi cấu trúc xoắn với cấu trúc khối của virut em lỡ ghi thành cấu trúc hình xoắn và hình khối có sao không ạ? và cấu trúc hỗn hợp thành tổng hợp

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-07-21T01:41:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T01:43:13+00:00

    * Cấu trúc chính à hình dạng của virut, do đó ghi cấu trúc xoắn với cấu trúc khối của virut ghi thành cấu trúc hình xoắn và hình khối đúng

    * Còn ghi cấu trúc hỗn hợp thành tổng hợp thì sai

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )