cho em hỏi cho log3=a.tính log9000 theo a thì làm sao vậy

Question

cho em hỏi
cho log3=a.tính log9000 theo a thì làm sao vậy

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-08-30T21:40:57+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:42:32+00:00

  Đáp án:

  Chú ý: Viết log3 có nghĩa là log với cơ số 10 , ví dụ : Ví dụ, logarit cơ số 10 của 1000 là 3, vì 10 mũ 3 là 1000

  log3= a 

  log9000 = log3^2 x log1000= 2a x 3 = 6a

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )