Cho em hỏi giới hạn của dãy số được hiểu như thế nào ạ

Question

Cho em hỏi giới hạn của dãy số được hiểu như thế nào ạ

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-13T16:36:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:38:09+00:00

  Có thể hiểu: giới hạn của dãy số là giá trị mà dãy số tiến đến khi $n\to +\infty$

  $\lim u_n=L\Leftrightarrow n\to +\infty, u_n\to L$

  0
  2021-09-13T16:38:33+00:00

  Trong toán học, khái niệm “giới hạn” được sử dụng để chỉ giá trị mà một hàm số hoặc một dãy số tiến gần đến khi biến số tương ứng tiến gần đến một giá trị nào đó. Trong một không gian đầy đủ, khái niệm giới hạn cho phép ta xác định một điểm mới từ một dãy Cauchy các điểm đã được xác định trước. Giới hạn là khái niệm quan trọng của Giải tích và được sử dụng để định nghĩa về tính liên tục, đạo hàm và phép tính tích phân.

  Khái niệm giới hạn dãy số được tổng quát hóa thành giới hạn của một lưới topo, và liên hệ chặt chẽ với các khái niệm giới hạn và giới hạn trực tiếp trong lý thuyết phạm trù.

  Người ta ký hiệu giới hạn bằng chữ lim (viết tắt chữ tiếng Anh limit). Ví dụ để chỉ a là giới hạn của dãy số (an) ta viết lim(an) = a hoặc an → a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )