Cho em hỏi khi ánh sáng truyền từ chân không samg môi trường thuỷ tinh chiết suất bằng 1,5 thì lamda giảm, nên khi dùng công thức tính năng lượng hc/l

Question

Cho em hỏi khi ánh sáng truyền từ chân không samg môi trường thuỷ tinh chiết suất bằng 1,5 thì lamda giảm, nên khi dùng công thức tính năng lượng hc/lamda của photon đó trong thuỷ tinh sẽ lớn hơn trong chân không. Vậy có phải năng lượng photon trong thuỷ tinh lớn hơn trong chân không phải không ạ

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-07-06T10:02:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T10:03:50+00:00

  Đáp án:

  khi ánh sáng truyền từ chân không samg môi trường thuỷ tinh chiết suất bằng 1,5 thì lamda giảm, nên khi dùng công thức tính năng lượng hc/lamda của photon đó trong thuỷ tinh sẽ lớn hơn trong chân không. Vậy có phải năng lượng photon trong thuỷ tinh lớn hơn trong chân

  tui giải thích đúng đó

   

  0
  2021-07-06T10:04:01+00:00

  Đáp án: Đúng

  Cách Giải thích của bạn

  Khi ánh sáng truyền từ chân không samg môi trường thuỷ tinh chiết suất bằng `1,5` thì lamda giảm, nên khi dùng công thức tính năng lượng hc/lamda của photon đó trong thuỷ tinh sẽ lớn hơn trong chân không.

  => Vậy có phải năng lượng photon trong thuỷ tinh lớn hơn trong chân không

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )