Cho em hỏi là ,tại sao phải tiến hành chiến dịch hồ chí minh trước mùa mưa,

Question

Cho em hỏi là ,tại sao phải tiến hành chiến dịch hồ chí minh trước mùa mưa,

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-13T02:54:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:56:18+00:00

  Mùa mưa lòng mùa mưa nhiều, gây khó khăn trong việc di chuyển. Đồng thời, do do không đi tuần xung quanh, quân Pháp thường sẽ tập trung tại các cứ điểm quan trọng nhằm bảo vệ nên không thể thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh vào mùa mưa.

  0
  2021-10-13T02:56:32+00:00

  Vì +Thời cơ chiến lược đến nhanh ngay khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn

      +Mùa mưa khi đến rồi sẽ gây khó cho việc đi lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )