Cho em hỏi là từ “những” trong “Những bạn học sinh” là chỉ từ hay là trợ từ vậy ạ?

Question

Cho em hỏi là từ “những” trong “Những bạn học sinh” là chỉ từ hay là trợ từ vậy ạ?

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-26T19:00:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:02:19+00:00

  những ở đây là trợ từ

  0
  2021-10-26T19:02:26+00:00

  Trả lời

  Từ “những” trong “Những bạn học sinh” là Trợ từ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )