Cho em hỏi: – Mối liên hệ giữa triết học và khoa học cụ thể? – Thế giới quan là gì? Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng với lý luận thực tiễn

Question

Cho em hỏi:
– Mối liên hệ giữa triết học và khoa học cụ thể?
– Thế giới quan là gì? Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng với lý luận thực tiễn như thế nào?
giúp e 1 trong 2 câu với ạ!

in progress 0
Bella 1 tuần 2021-09-02T13:01:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:02:51+00:00

  -Đây là một khái niệm khà trừu tượng mà không phải ai cũng biết. Có thể nói vắn tắt, thế giới quan chính là một hệ thống gồm nhiều quan điểm, nguyên tắc, niềm tin, khái niệm, biểu tượng của thế giới. Thế giới quan là một khái niệm, một cái nhìn bao quát về cuộc sống toàn cầu, từ các mối quan hệ xã hội, giữa con người và thế giới.

  -Thế giới quan là những quan điểm sống liên hệ mật thiết với đời sống xã hội

  -Thế  giới quan là cái mà từng người phải học hỏi, đổi mới và chăm lo để hiểu, nhìn thấy những định hướng góp phần thúc đẩy cuộc sống.

  0
  2021-09-02T13:03:14+00:00

  Thế giới quan  định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội.

  Sai mong bn thông cảm nha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )