Cho em hỏi sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa vận động và đứng im là gì ??

Question

Cho em hỏi sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa vận động và đứng im là gì ??

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-19T19:08:43+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-19T19:10:40+00:00

    Vận động là một phạm trù của triết học Marx-Lenin dùng để chỉ về một phương thức tồn tại của vật chất (cùng với cặp phạm trù không gian và thời gian), đó là sự thay đổi của tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi quá trình diễn ra trong không gian, vũ trụ từ đơn giản đến phức tạp.

    Đứng im là tương đối, vì trước hết hiện tượng đứng im chỉ xảy ra trong một mối quan hệ nhất định chứ không phải trong mọi quan hệ cùng một lúc. Đứng im chỉ xảy ra với một hình thái vận động trong một lúc nào đó, chứ không phải với mọi hình thức vận động trong cùng một lúc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )