Cho em hỏi tại sao mol của gốc axit SO4 2- lại bằng tổng mol e nhận chia 2 ạ

Question

Cho em hỏi tại sao mol của gốc axit SO4 2- lại bằng tổng mol e nhận chia 2 ạ

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-08-23T18:50:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:51:36+00:00

   Giả sử gốc kim loại là \(R\) hóa trị \(n\)

  Vậy gốc cation kim loại là \(R^{n+}\)

  Bảo toàn điện tích:

  \(n.{n_{{R^ + }}} = 2{n_{S{O_4}^{2 – }}}\)

  Ta có:

  \({n_R} = {n_{{R^{n + }}}}\)

  Bảo toàn e:

  \(n.{n_R} = {n_e} = n.{n_{{R^{n + }}}} = 2{n_{S{O_4}^{2 – }}} \to {n_{S{O_4}^{2 – }}} = \frac{{{n_e}}}{2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )