Cho em hỏi với ạ: Tại sao không được tình nồng độ mol của dd thông qua m khi đề cho sẵn ạ ?

Question

Cho em hỏi với ạ: Tại sao không được tình nồng độ mol của dd thông qua m khi đề cho sẵn ạ ?

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-07-24T19:00:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:01:45+00:00

  Công thức tính nồng độ mol của một chất tan $X$ trong dung dịch:

  $C_M=\dfrac{n_X}{V_{dd}}$

  Do đó không sử dụng trực tiếp $m_X$ hay $m_{dd}$ mà phải tính $n_X$, $V_{dd}$ theo các công thức:

  $n_X=\dfrac{m_X}{M_X}$

  $V_{dd}=\dfrac{m_{dd}{D_{dd}}$ ($D$: khối lượng riêng, đề cho sẵn)

  0
  2021-07-24T19:01:56+00:00

  Em tham khảo nha:

  Vì công thức tính nồng độ mol là \({C_M} = \dfrac{n}{V}\) nên ta không thể dùng trực tiếp m dung dịch mà đề phải cho thêm D( khối lượng riêng) của dung dịch để ta tính V của dung dịch từ đó mới tính được nồng độ mol

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )