Cho em xin cấu trúc dạng Formal Passives ạ

Question

Cho em xin cấu trúc dạng Formal Passives ạ

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-16T04:52:05+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:53:49+00:00

  *Xin câu trả lời hay nhất ạ!!*

  Cấu trúc:

  Chủ động:    S1  +  V  +  O

      Bị động:    S2  +  TO BE+ PII (động từ thêm ed hoặc ở cột thứ 3)

  Lưu ý 1:Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó

  Ví dụ :

  They planted a tree in the garden

  ⇒A tree was planted in the garden (by them)

  Lưu ý 2: Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, … thì được bỏ đi trong câu bị động.

  Ví dụ: 

  Someone stole my motorbike last night. 

  ⇒My motorbike was stolen last night. 

  0
  2021-08-16T04:53:50+00:00

  Thể bị động tránh đề cập chủ thể của hành động: 

  Ví dụ : Parcels can be collected  thay vì you/we/one can collect parcels. 

  Cách này thường được dùng trong lối viết trang trọng

  -> Chúng ta chỉ cần chuyển đổi động từ và tránh đề cập đến chủ thể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )