Cho em xin vài bài tiếng Anh nói về gia đình em ạ

Question

Cho em xin vài bài tiếng Anh nói về gia đình em ạ

in progress 0
Ayla 7 phút 2021-10-14T02:29:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T02:30:52+00:00

  Hello my name is trang

  I’m students in my Ho Tung Mau secondary sch

  I’m live in my son tra vilage huong son district ha tinh province 

  My family is mother father and me

  My mother love cooking and very dilicious I love you

  My father detest famer and he is hard working 

  I love singing and dancing 

  My family is very good

  0
  2021-10-14T02:31:09+00:00

  1/

  E

  Let me tell you something about my family. My father is sixty-four. My mother is only fifty one. Dad has his own business(an export business). Mum helps him with the business. I have a brother and a sister. The oldest is my brother, Thomas. He is twenty eight.He is married and has two children. My sister is an accountant and she works in a bank. Then there’s me. I am twenty. I am in my second year at university. We usually get together and spend our weekend nights in a hotspot restaurant downtown. Wherever I go, I will always come back to my family. I know they are my loved ones.

  V

  Hãy để tôi kể cho bạn nghe về gia đình tôi. Bố tôi sáu mươi tư tuổi. Mẹ tôi năm mươi mốt. Bố có công việc kinh doanh riêng (một doanh nghiệp xuất khẩu). Mẹ tôi giúp ông kinh doanh. Tôi có một anh trai và một chị gái. Người lớn tuổi nhất là anh trai tôi, Thomas. Anh năm nay hai mươi tám tuổi. Anh ấy đã kết hôn và có hai con. Chị tôi làm kế toán và chị làm việc trong ngân hàng. Sau đó là tôi. Tôi hai mươi và đang học năm thứ hai tại trường đại học. Chúng tôi thường gặp nhau và dành những buổi cuối tuần tại một nhà hàng lẩu trong thành phố. Dù có đi bất cứ đâu, tôi sẽ luôn trở về với gia đình. Tôi biết họ là sẽ mãi là những người thân yêu của tôi.

  2/

  E

  Hello, everyone! I’m glad to introduce my family. There are four people, including Mom, Dad, one brother and me. My mother’s name is Mai, and she is 50 years old. She is a beautiful woman with long black hair. My father’s name is Truong, and he is 55 years old. And my brother is Duy. He is 17 years old, and now he is a student of Minh Khai High School. I always love my family, even in my dream.

  V

  Xin chào mọi người! Tôi rất vui khi được giới thiệu về gia đình mình, gồm có 4 thành viên, bao gồm bố, mẹ, 1 em trai và tôi. Mẹ tôi tên Mai,và mẹ 50 tuổi. Bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc đen dài. Bố tôi tên là Trường, bố tôi 55 tuổi. Và em trai tôi tên Duy. Cậu ấy 17 tuổi, hiện đang là học sinh trường trung học Minh Khai. Tôi luôn luôn yêu thương gia đình mình, ngay cả trong giấc mơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )