Cho f(x) = ax² + bx + c (a $\neq$ 0). Điều kiện để f(x) > 0 đúng ∀x ∈ R là: A. a < 0; Δ > 0 B. a < 0; Δ ≤ 0 C. a > 0; Δ < 0 D. a > 0; Δ ≥ 0

Question

Cho f(x) = ax² + bx + c (a $\neq$ 0). Điều kiện để f(x) > 0 đúng ∀x ∈ R là:
A. a < 0; Δ > 0
B. a < 0; Δ ≤ 0 C. a > 0; Δ < 0 D. a > 0; Δ ≥ 0

in progress 0
Vivian 4 tháng 2021-08-24T21:01:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T21:02:54+00:00

  Đáp án:

  B

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho f(x) = ax² + bx + c (a 0). Điều kiện để f(x) > 0 đúng ∀x ∈ R là:

  A. a < 0; Δ > 0

  B. a < 0; Δ ≤ 0

  C. a > 0; Δ < 0

  D. a > 0; Δ ≥ 0

  0
  2021-08-24T21:03:23+00:00

  Cho f(x) = ax² + bx + c (a 0). Điều kiện để f(x) > 0 đúng ∀x ∈ R là:

  A. a < 0; Δ > 0

  B. a < 0; Δ ≤ 0

  C. a > 0; Δ < 0

  D. a > 0; Δ ≥ 0

  # xin hay nhất .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )