Cho $f(x) = (m+1)x^2 – 2(3m-1)x + m-11$ Tìm m để f(x) > 0 vô nghiệm

Question

Cho $f(x) = (m+1)x^2 – 2(3m-1)x + m-11$
Tìm m để f(x) > 0 vô nghiệm

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-08-05T17:47:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:48:29+00:00

  – Với $m=-1$, ta có:

  $f(x)=8x-12$ (loại vì $8x-12>0$ có nghiệm)

  – Với $m\ne -1$:

  Để $f(x)>0$ vô nghiệm thì $f(x)\le 0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$

  $\to a<0, \Delta’\le 0$

  $a=m+1<0\to m<-1$

  $\Delta’=(3m-1)^2-(m+1)(m-11)=9m^2-6m+1-(m^2-10m-11)=8m^2+4m+12$

  $\to\Delta’>0$ với mọi $m$

  Vậy không tồn tại $m$ để $f(x)>0$ vô nghiệm.

  0
  2021-08-05T17:48:50+00:00

  Đáp án:

  Với mọi $m$$\neq$ $1$

  Giải thích các bước giải:

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Xét:\ m=1;\ ta\ có:\\ f( x) =8x-12\ \\ Ta\ có\ f( x) >0\\ \Leftrightarrow 8x-12\ >0\Leftrightarrow x >\frac{12}{8} \ \\ \Rightarrow m\neq 1\\ \end{array}$

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Xét\ \Delta ‘=( 3m-1)^{2} -( m+1)( m-11)\\ =8m^{2} +4m+12=8\left( m+\frac{1}{4}\right)^{2} +\frac{23}{2} >0\\ \Rightarrow f( x) =0\ luôn\ có\ nghiệm\\  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )