cho góc AOB =45độ ,vẽ góc BOC và góc AOD kề bù góc AOB . CMR a) Góc BOC và góc AOD là 2 góc đối đỉnh b) Hai tia phân giác của hai góc AOD và góc BOC l

Question

cho góc AOB =45độ ,vẽ góc BOC và góc AOD kề bù góc AOB .
CMR
a) Góc BOC và góc AOD là 2 góc đối đỉnh
b) Hai tia phân giác của hai góc AOD và góc BOC là hai tia đối nhau

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-01T03:09:59+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:11:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a )

  (1) BOC kề bù với AOB ⇒OA và OC là 2 tia đối

  (2) AOD kề bù với AOB ⇒OB và OD là 2 tia đối

  Từ 1 và 2 ⇒BOC và AOD là 2 góc đối đỉnh ( đpcm )

  b )

  Ta có :

  AOB=1350

  AOC=1800

  BOC=12(1800−1350)

  ⇒BOC=22,50

  Ta lại có :

  BOC=AOD ( đđ )

  ⇒AOD=22,50

  Vậy BOC=AOD=22,50

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )