Cho góc aOb=70 độ .Biết góc aOb kề bù với bOc a.Tính bOc b. Vẽ tia OM là tia phân giác của bOc .Tính bOm.

Question

Cho góc aOb=70 độ .Biết góc aOb kề bù với bOc
a.Tính bOc
b. Vẽ tia OM là tia phân giác của bOc .Tính bOm.

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-07T19:51:48+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:53:17+00:00

  a, Do

  $\widehat{aOb}$ kề bù vs $\widehat{cOb}$ nên

  $\widehat{aOb}$ + $\widehat{cOb}$ = `180^{o}`

  => `70^{o}` + $\widehat{cOb}$ = `180^{o}`

  => $\widehat{cOb}$ = `110^{o}`

  b, Do Om là tia pg $\widehat{cOb}$ nên

  $\widehat{mOb}$ = $\widehat{cOb}$/2 =  `110^{o}`/2 = `55^{o}`

  0
  2021-08-07T19:53:47+00:00

  Đáp án:

  a.Tính bOc

  Ta có : 2 góc kề bù =180o

  mà ^AOB+^BOC=180o

  hay 70o+^BOC=180o

  ^BOC=180o-70o

  ^BOC=110o

  b. Vẽ tia OM là tia phân giác của bOc .Tính bOm

  vì tia phân giác là chia tam giác đó bằng 2 góc = nhau

  –>^BOM=1/2^BOC

  –>^BOM=1/2.110o

  –>^BOM=55o

  chúc em hc tốt

  mong em cho chị ctlhn nhá :33

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )