Cho góc AOB có số đo bằng 135° tia OC nằm trong góc AOB biết góc AOC BẰNG 1/2 GÓC BOC A ) tính góc AOC ;góc BOC B)trong ba góc AOB và góc BOC và góc b

Question

Cho góc AOB có số đo bằng 135° tia OC nằm trong góc AOB biết góc AOC BẰNG 1/2 GÓC BOC
A ) tính góc AOC ;góc BOC
B)trong ba góc AOB và góc BOC và góc boa góc nào là góc nhọn góc vuông góc nào là góc tù
Vẽ hình luôn . Nhanh em cần gấp

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-11-01T14:38:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:39:33+00:00

  a, AOC = 135 ÷ (2+1)=45( độ)

       BOC = 135-45=90 (độ)

  b,  AOB là góc tù

       Góc BOC là góc vuông

       Góc COA là góc nhọn

   

  0
  2021-11-01T14:39:53+00:00

  Đáp án:ok nha

   

  Giải thích các bước giải:

   a, AOC = 135 ÷ (2+1)=45( độ)

       BOC = 135-45=90 (độ)

  b,  AOB là góc tù

       Boc là góc vuông

       COA là góc nhọn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )