cho góc XAY=80 độ tia AM là tia phân giác của góc a,tính góc XAM b,tia AZ là tia đối OX tính góc ZAM

Question

cho góc XAY=80 độ tia AM là tia phân giác của góc
a,tính góc XAM
b,tia AZ là tia đối OX tính góc ZAM

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-15T02:08:04+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:09:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Vì `AM` là phân giác `hat{XAY}`

  Nên `hat{XAM}=hat{YAM}=40^o`

  b) Vì `Ax` và tia `Az` là đối nhau nên:

  `hat{XAM} + hat{ZAM}=180^o`

  `40^o + hat{ZAM}=180^o`

  `=>hat{ZAM}=180^o – 40^o`

  `=>hat{ZAM}=140^o`

  0
  2021-09-15T02:09:24+00:00

  Đáp án:

   a) góc XAM=40 độ

  b) góc ZAM=140 độ

  Giải thích các bước giải:

  a)vì tia AM là tia phân giác của góc XAY

  ⇒góc XAM=góc YAM= góc XAY÷2=80 độ÷2=40 độ

  vậy góc XAM=40 độ

  b)tia AZ là tia đối OX

  ⇒góc XAZ là góc bẹt 

  ⇒góc XAZ=180 độ

  ⇒góc XAZ=180 độ=góc ZAM+góc XAM

  ⇒180 độ=góc ZAM+40 độ

  góc ZAM=180 độ-40 độ

  ⇒góc ZAM=140 độ

  vậy góc ZAM=140 độ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )