Cho góc bẹt AOB. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia oa, vẽ các tia ob ; OC sao cho AOB = 60 độ ; AOC = 120 độ. Trên hình vẽ tia nào là tia phân giác củ

Question

Cho góc bẹt AOB. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia oa, vẽ các tia ob ; OC sao cho AOB = 60 độ ; AOC = 120 độ. Trên hình vẽ tia nào là tia phân giác của 1 góc

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-26T18:41:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:43:05+00:00

  Ob là tia fg của góc AOc.

  Vote nha

   

  0
  2021-11-26T18:43:07+00:00

  Trên nửa mp bờ `Ox` có `AOB<AOC(60^0<120^0)`

  `=>OB` nằm giữa `OA,OC`

  `=>BOC=120^0-60^0`

  `=>OB` là tia phân giác `AOC`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )