cho góc bẹt xOy. vẽ 2 tia Om và Oz sao cho xOm=30độ; yOz=60 độ. a) 2 góc xOm và yOz có kề nhau ko? có phụ nhau ko? vì sao? b) tính số đ

Question

cho góc bẹt xOy. vẽ 2 tia Om và Oz sao cho xOm=30độ; yOz=60 độ.
a) 2 góc xOm và yOz có kề nhau ko? có phụ nhau ko? vì sao?
b) tính số đo góc mOz

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-04T06:25:32+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:27:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    a) $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOz}$ không kề nhau vì nó không có tia chung gốc.

        $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOz}$ có phụ nhau vì $\widehat{xOm}+\widehat{yOz}=90^0$

    b) $\widehat{mOz}=180^0-(\widehat{xOm}+\widehat{yOz})=90^0.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )