Cho góc COD có số đo=80 độ.Vẽ tia OE nằm trong góc COD sao cho góc COE= 20 độ a, Tính góc EOD b, Vẽ tia phân giác OF cua góc COD. Chứng tỏ rằng Tia OE

Question

Cho góc COD có số đo=80 độ.Vẽ tia OE nằm trong góc COD sao cho góc COE= 20 độ
a, Tính góc EOD
b, Vẽ tia phân giác OF cua góc COD. Chứng tỏ rằng Tia OE là tia phân giác của gó COF

in progress 0
Amara 1 tuần 2021-10-08T08:05:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:06:17+00:00

  a.  Ta có : COD = 80°

                  COE = 20°  

  ⇒^EOD = COD – COE

                = 80° – 20°  

                = 60°

  b. Ta có OF là phân giác của COD 

  ⇒ COF = FOD =40°

   mà COE = 20°  

  ⇒ COF > COE

  ⇒OE nằm giữa Oc và OF (1)

  COE = EOF = 20°(2)

  Từ (1) va (2)

  ⇒Tia OE là tia phân giác của góc COF 

  Sorry vì mk ko vẽ đc hình 

  Chúc bn hok tốt

  0
  2021-10-08T08:06:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) Vì tia OE nằm trong góc COD nên:

  b)OF là phân giác của góc COD nên:

  => Tia OE nằm giữa OC và OF

  Ta có : góc COE = góc COF :2

  (=)vậy OE là phân giác của góc COF.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )