Cho gốc MON có số đo bằng phẳng 50⁰, tia OI là tia phân giác của gốc MON. Tính số đo gốc MOI không yêu cầu vẽ hình)

Question

Cho gốc MON có số đo bằng phẳng 50⁰, tia OI là tia phân giác của gốc MON. Tính số đo gốc MOI không yêu cầu vẽ hình)

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-08-22T02:03:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:05:32+00:00

  Đáp án:

  `\hat{MOI}=25^o`

  Giải thích các bước giải:

  Vì tia `OI` là tia phân giác của `\hat{MON}`

  `=>\hat{MOI}=\hat{NOI}={\hat{MON}}/2={50^o}/2=25^o`

  Vậy `\hat{MOI}=25^o`

  0
  2021-08-22T02:05:39+00:00

  Đáp án:

   Vì tia OI là tia phân giác của ∠MON nên

  ∠MOI=∠NOI=(∠MON)/2=50⁰/2=25⁰

  Vậy ∠MOI=25⁰

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )