Cho góc nhọn xOy , điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy . Từ H dựng các đường vuông góc xuống 2 cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy) a) Chứng

Question

Cho góc nhọn xOy , điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy . Từ H dựng các đường vuông góc xuống 2 cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy)
a) Chứng minh: tam giác HAB là tam giác cân
b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy. C là giao điểm của AD với OH. Chứng minh :BC vuông góc với Ox

in progress 0
Julia 1 năm 2021-07-11T09:26:02+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:27:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-11T09:27:12+00:00

  Đáp án:  

  a,
  ∆AOH &∆BOH
  ^A=^B=90°
  ^AOH=^BOH
  OH chung
  =>∆AOH=∆BOH=>AH=BH =>∆HAB cân tại H

  b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OH. Chứng minh BC vuông góc với Ox
  cm tt a. => ∆ACB cân tại C
  => AH//=BC; AC//=BH
  HA vuông OA=> BC vuông OA A € Ox =>BC vuông OX

  #Aries

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )