Cho góc nhọn xOy, điem H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng các đường vuông vuông góc với Ox.góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B t

Question

Cho góc nhọn xOy, điem H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng các đường vuông
vuông góc với Ox.góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy).
a) Chứng minh tam giác HAB là tam giác cân.
b) Gọi D là hình chieu của điểm A trên Oy, C là giao diem của AD với OH. Chứng minh BC vuông góc Ox
c) Khi góc xOy bằng 60°, chứng minh OA = 2OD.

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-09-09T14:01:23+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:03:01+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   A)Xét ΔOBH và ΔOAH có

  OH chung

  ∠BDH=∠ADH(do DH là phân giác)

  ∠B=∠A=90 độ

   VậyΔ OBH=ΔOAH (g.c.g)

  ⇒BH=AH

  ⇒ΔHBA cân tại H

  b)Ta có:AD⊥OB

  BH⊥OB

  ⇒AD//BH

  ∠CAH=∠DCB( đồng vị)

  ⇒C1=C2 ( đối đỉnh)

  ∠CAH=∠KCA

  Ma:∠CAH+∠CAK=90 độ

  ⇒∠KCA+∠CAK=90 độ

  ⇒BC⊥Ox

  C) khi∠xOy=90 độ

  Mà OA=OB

  ΔOAB đều

  ⇒ Đường cao AD đồng thời là đường trung trực DB

  ⇒OD=$\frac{1}{2}$OB=$\frac{1}{2}$OA

  ⇒OA=2OD

  0
  2021-09-09T14:03:15+00:00

  a) Ta có: H ∈ tia phân giác của góc xOy và HA ⊥ Ox ; HB ⊥ Oy

  ⇒ AH = HB (đ/lí)

  ⇒ △HAB cân tại H

  b)Xét Δ OHB và Δ OHA có

     OH chung

     O1=O2(gt)

  => tg OHB=tg OHA(ch-gn)

  => OB=OA

  Xét Δ OBC và Δ OAC có

     OB=OA(cmt)

     O1=O2(gt)

     OC chung

  =>Δ OBC=ΔOAC(c-g-c)

  => góc OBC=góc OAC

  Xét Δ OBM và Δ OAD có

     góc O chung

     OB=OA(cmt)

     góc OBC=góc OAC(Cmt)

  => Δ OBM=Δ OAD(g-c-g)

  => góc ODA= góc OMB=90 độ

  Vậy BC vuông góc Ox

  c)Xét ΔAOB AOBˆ=60 độ ;AO=BO⇒ΔAOBđều

  Đường cao AD vừa là đường cao đồng thời là đường phân giác OAB^

  OADˆ=30 độ

  Xét ΔAOD vuông tại D có OADˆ=30 độ

  OD=1/2OA

  OA=2OD

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )