Cho góc nhọn xOy; lấy A thuộc Ox ; B thuộc Oy sao cho : OA=OB. Gọi C là trung điểm của AB. a)Chứng minh: OC là phân giác của góc xOy. b)Kẻ

Question

Cho góc nhọn xOy; lấy A thuộc Ox ; B thuộc Oy sao cho : OA=OB. Gọi C là trung điểm của AB. a)Chứng minh: OC là phân giác của góc xOy. b)Kẻ AH vuông góc với OB ; AH cắt OC tại M. Chứng minh BM vuông góc với Ox. c)Cho OC= 8cm ; OB= 10cm. Tính độ dài AB

in progress 0
Sadie 7 phút 2021-09-15T20:08:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:09:19+00:00

  Bạn xem hình

   

  0
  2021-09-15T20:10:03+00:00

  Đáp án:

   Mik làm câu a trước nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

   a, Vì C là trung điểm của AB (gt) => AC=BC

  Xét ΔAOC và ΔBOC có:

  OA=OB (gt)

  OC chung

  AC=BC ( cmt)

  => ΔAOC = ΔBOC (c.c.c)

  => ∠AOC = ∠BOC ( hai góc tương ứng)

  => OC là tia phân giác của ∠xOy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )