Cho góc xOy =130° vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOt =40°. Vậy góc tOy =? A. 110 độ B. 90 độ C. 180 độ D. 120 độ Chợ góc xOy =80°. Gọ

Question

Cho góc xOy =130° vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOt =40°. Vậy góc tOy =?
A. 110 độ
B. 90 độ
C. 180 độ
D. 120 độ
Chợ góc xOy =80°. Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Số đó góc xOm
A. 70 độ
B. 160 độ
C. 50 độ
D. 40 độ
Giải giúp mk với ạ

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-20T14:53:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:54:36+00:00

  `1, B.`

  * Giải thích :

   Vì tia `Ot` nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oy`

  `⇒ xOt + tOy = xOy`

  `⇔ 40° + tOy = 130°`

  `⇔           tOy = 130° – 40° `

  `⇔           tOy = 90°`

  Vậy , góc `tOy = 90° .`

  `2, D.`

  * Giải thích :

  Vì tia Om là tia phân giác của góc xOy

  `⇒  xOm = mOy = ( xOy )/2 = 80°/2 = 40°`

  Vậy  `xOm = 40°`  

   

  0
  2021-09-20T14:54:38+00:00

  Đáp án:

   1: B

  2: D

  Giải thích các bước giải:

   1: Vì xot bé hơn xoy nên ot nằm giữa 2 tia ox và oy

  => toy = xoy – xot = 130 – 40 = 90 độ

  => B

  2: vì Om là tia phân giác của góc xOy

  => xom = xoy/2 = 80/2 = 40 độ

  thanks

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )